#19#18#17#16#15#14#13#12#11#10#9#8#7

Ruby Meditation #19

PhotoVideo

Speakers

Zagorodny
Victor ZagorodnyMonads in Ruby
Piasecki
Marek Piasecki # UDD Kick Off

Thanks to our sponsors

Ruby Meditation #18

PhotoVideo

Speakers

Sergyenko
Sergey SergyenkoAnti-IF Missing Pattern
Simonov
Oleksandr SimonovRupher = Ruby + Gopher
Lomau
Aliaksandr Lomau Anthology of Deploy

Thanks to our sponsors

Ruby Meditation #17

PhotoVideo

Speakers

Thanks to our sponsors

Ruby Meditation #16

PhotoVideo

Speakers

Piasecki
Marek Piasecki# Hype Review
Kukunin
Sergey KukuninDomain typing in Ruby

Thanks to our sponsors

Ruby Meditation #15

PhotoVideo

Speakers

Thanks to our sponsors

Ruby Meditation #14

PhotoVideo

Speakers

Listochkin
Andrey ListochkinWe build bots. For real

Thanks to our sponsors

Ruby Meditation #13

PhotoVideo

Speakers

Vasiliev
Alexey VasilievMachine Learning in Ruby

Thanks to our sponsors

Ruby Meditation #12

PhotoVideo

Speakers

Simonov
Oleksandr SimonovHow to become a Chief
Bortnyk
Mikhail BortnykFunctional Ruby
Pchelintsev

Thanks to our sponsors

Ruby Meditation #11

PhotoVideo

Speakers

Thanks to our sponsors

Ruby Meditation #10

PhotoVideo

Speakers

Volovyk
Stas VolovykDead Heavy Web

Thanks to our sponsors

Ruby Meditation #9

PhotoVideo

Speakers

Ostakh
Valentyn OstakhInherited Views

Thanks to our sponsors

Ruby Meditation #8

PhotoVideo

Speakers

Thanks to our sponsors

Ruby Meditation #7

PhotoVideo

Speakers

Pirogov
Eugene PirogovWhat Rails taught me.
Pchelintsev
Sergey PchelintsevDesign of everyday libraries
Simonov
Oleksandr SimonovDeployment Tales.

Thanks to our sponsors